Fizjoterapia

Fizjoterapia to dział medycyny, w którym do leczenia pacjentów wykorzystujemy naturalne środki, występujące w środowisku człowieka. Zaliczamy do nich: ruch, bodźce termiczne, mechaniczne, kinetyczne, świetlne, elektryczne, oraz chemiczne. Główne działy fizjoterapii to: terapia manualna, kinezyterapia, masaż, fizykoterapia. Według definicji Światowej Konfederacji Fizjoterapii (World Confederation for Physical Therapy – WCPT) „Fizjoterapia” oznacza świadczenie usług wobec jednostek lub populacji osób, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie im maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych. Usługi te mogą być świadczone tylko przez fizjoterapeutę, lub pod jego kierunkiem i nadzorem. Fizjoterapia to jednak nie tylko zabiegi fizjoterapeutyczne, to również szerzenie szeroko pojętej profilaktyki i zdrowego trybu życia.

Czym zajmuje się fizjoterapeuta?

To specjalista pomagający powrócić pacjentowi do dawnej sprawności ruchowej. To osoba, która dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom manualnym oraz pewnym technicznym środkom, dąży do zmniejszenia dolegliwość pacjenta, odnalezienia pierwotnej przyczyny dysfunkcji,a następnie całkowitego zlikwidonia jej nawrotów.

Działalność fizjoterapeuty jest wielopłaszczyznowa, obejmuje m.in.: fizjoterapię ortopedyczną, neurologiczną, korekcję wad postawy, profilaktykę, analizę i terapię dolegliwości bólowych narządu ruchu, kręgosłupa i stawów obwodowych, wspomaganą oddziaływaniem fizykoterapeutycznym.

WCPT jasno określa, że w ramach swoich usług fizjoterapeuta posiada kompetencje do: badania, oceniania, ewaluacji, diagnozy funkcjonalnej, prognozy, programowania postępowania, a także przeprowadzenia powtórnej oceny pacjenta na potrzeby prowadzonego procesu terapeutycznego.

Obecnie pacjenci coraz częściej zgłaszają się bezpośrednio do fizjoterapeuty, który stanowi część zespołu terapeutycznego razem z lekarzem i innymi pracownikami służby zdrowia.

Nowoczesne działanie fizjoterapeutyczne oparte jest na dokładnym wywiadzie i badaniu pacjenta, wdrożeniu odpowiedniej terapii, a następnie monitorowaniu procesu usprawniania.