Fizykoterapia

Fizykoterapia – Niezbędne Informacje

Fizykoterapia to proces polegający na zastosowaniu w celach leczniczych różnych bodźców fizykalnych, które w określony sposób wpływają na organizm człowieka, a które mogą pochodzić albo ze źródeł naturalnych, albo mogą być wytworzone sztucznie. Należą do nich w szczególności: energia elektryczna, energia świetlna, energia elektryczna, woda. Działania tych bodźców wpływają bezpośrednio na skórę i błonę śluzową, a także narządy i tkanki wewnętrzne organizmu.

Fizykoterapia w procesie leczenia odgrywa głównie rolę pomocniczą w całym procesie rehabilitacji i najczęściej występuje w połączeniu z innymi zabiegami fizjoterapeutycznymi. Każdorazowo przed podjęciem decyzji co do zastosowania zabiegu fizykoterapeutycznego lekarz prowadzący powinien skonsultować się z fizykoterapeutą, w celu zapoznania go z historią choroby oraz określić mu cel, który za pomocą danego zabiegu chce osiągnąć. W konfrontacji odwrotnej fizykoterapeuta informuje lekarza o wpływie przeprowadzonego zabiegu na stan zdrowia pacjenta.

Elektrolecznictwo lub elektroterapia to zespół zabiegów (wykonywanych metodą TENS) z wykorzystaniem prądów stałych lub impulsowych małej, bądź średniej częstotliwości. Podczas zabiegów prąd stały przepływa od jednego bieguna do drugiego prze tkanki nerwowe i mięśniowe, powodując zmianę ich pobudliwości i jednocześnie rozszerza naczynia krwionośne, usprawniając ich ukrwienie, zmniejsza ból oraz obrzęki.

Istnieje kilka odmian elektrolecznictwa: zabiegi wykorzystujące prądy diadynamiczne (diadynamik), które rozszerzają naczynia krwionośne i powodują lepsze ukrwienie tkanek, zmniejszając nawet silny ból; zabiegi wykorzystujące prądy interferencyjne, które wykorzystują prąd zmienny średniej częstotliwości i które usprawniają krążenie obwodowe i zmniejszają napięcie układu nerwowego; galwanizację, która wykorzystując prąd stały stymulują nerwy i mięśnie i wykorzystuje się ją najczęściej w różnych zespołach bólowych (jedną z jej form są kąpiele w wannie podłączonej do prądu stałego); jonoforezę, w którym za pomocą prądu stałego wprowadza się przez skórę leki, najczęściej przeciwbólowe, bądź przeciwzapalne; a także elekastymulację mięśni, w którym za pomocą elektrod, i z wykorzystaniem prądu impulsowego pobudzenia się mięśnie do skurczu.

Laseroterapia to metoda polegająca na oddziaływaniu energii promieniowania laserowego o odpowiedniej mocy i długości fali na chore tkanki. Metody te wykorzystywane pobudzają wytwarzanie substancji przeciwbólowych w organizmie oraz przyspieszając gojenie się ran.

Ultradźwięki to drgania mechaniczne o częstotliwości przekraczającej granice słyszalności ucha ludzkiego. W lecznictwie wykorzystuje się ultradźwięki o częstotliwości 800, 1000 i 2400 kHz. Działanie ultradźwięków to przede wszystkim wahania ciśnienia. Stosuje się go to działań przeciwbólowych, zmniejszenia napięcia mięśniowego, rozszerzenia naczyń krwionośnych, czy też hamowania procesów zapalnych.

Leczenie zimnem – krioterapia polega na oziębieniu miejscowym lub całkowitym. Obniżenie to odbywa się drogą przewodzenia lub przenoszenia energii cieplnej do środowiska oziębiającego. Pod wpływem tego zabiegu w organizmie ludzkim następuje obkurczenie się naczyń krwionośnych skóry i tkanki podskórnej, zmniejsza się przepływ krwi. Zabiegi leczenia zimnem mogą polegać na wykorzystaniu: chlorka etylu, wody lub lodu. Zabiegi leczenia zimnem wykorzystywane są głównie w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych , obniżenia napięcia mięśniowego, hamowania stanów zapalanych, likwidacji obrzęków, bądź zwolnieniu procesów przemiany materii.

Magnetronik to zabieg polegający na wykorzystaniu w leczeniu magnesów i urządzeń wytwarzających pola magnetycznego o różnym charakterze. Pole magnetyczne pobudza procesy oddychania komórkowego i regeneracji tkankowej, usprawnia krążenie obwodowe krwi, skraca czas gojenia oraz powoduje lepsze zaopatrzenie tkanek w tlen i efektywniejsze jego wykorzystanie.

Hydroterapia (inaczej wodolecznictwo) to z kolei zespół zabiegów wykorzystujących do leczenia wodę i jej bezpośrednie oddziaływanie na ciało pacjenta, oczywiście o określonej temperaturze, pod określonym ciśnieniem i w określonej postaci (płynnej, stałej, bądź gazowej). W ramach hydroterapii wykorzystać można: kąpiele, natryski, polewanie, nacieranie, okłady, czy kompresy. Ten rodzaj zabiegów sprawdza się głównie przy leczeniu dolegliwości związanych z układem krążenia.

Promieniowanie podczerwone to zabieg cieplny, który zaliczany jest do światłolecznictwa, a który jest stosowany w celu rozgrzania tkanek. Promieniowanie to przechodzi przez skórę i tkanki podskórne przez co zwiększana jest energia kinetyczna tkanek i ich ocieplenie. Ciepło to następnie przejmuje krew, która doprowadza ciepło do tkanek położonych głębiej organizmu. Promieniowanie powoduje zwiększenie przepływu krwi tętniczej przez tkanki, zmniejsza napięcie mięśni, wzmaga przemianę materii. Najbardziej popularnym generatorem promieniowania podczerwonego jest lampa Sollux, która dysponuje światłem niebieskim, działającym przeciwbólowo oraz światłem czerwonym, które wykorzystuje się głównie w naświetlaniu stanów zapalnych tkanek miękkich.

Inne zabiegi fizykalne:

– TheraGas
Interdyn

Zapraszamy także do działu Fizjoterapia oraz Rehabilitacja.

Masz jakieś pytania? Napisz do nas. Żaden mail nie pozostanie bez odpowiedzi.