Jonoforeza

Jonoforeza Rzeszów

Jonoforeza polega na wprowadzaniu do tkanek jonów za pomocą prądu stałego w celach terapeutycznych. Pod wpływem działania prądu cząsteczki rozpadają się na jony i gromadzą pod powierzchnią skóry zależnie od polaryzacji elektrody. Nośnikiem jest tu prąd galwaniczny Po przeniknięciu do organizmu jony łączą się z jonami i rodnikami niesionymi z prądem krwi i dzięki temu powstają związki o działaniu leczniczym. Efekt zabiegu zależy od wprowadzanego lekarstwa i charakteru choroby.Wnikanie jonów leków odbywa się poprzez ujścia gruczołów łojowych i potowych. Jony po wniknięciu gromadzą się na granicy skóry właściwej i tkanki podskórnej, skąd zostają wchłonięte.

Polaryzacja jonów – podstawową zasadą rządzącą transferem jonów jest prawo zgodnie z którym ładunki o tym samym znaku odpychają się, a ładunki o znaku przeciwnym – przyciągają. Jony, które są cząsteczkami naładowanymi dodatnio lub ujemnie, przenikają przez skórę wtedy, gdy są odpychane przez powierzchnię elektrody znajdującej się na skórze.

Jonoforeza trwa 20 min, powtarza się 10 razy.

Jonoforeza stosowana jest w leczeniu:

– blizn
– przykurczy bliznowatych
– obwodowych zaburzeń naczynioruchowych
– w zespole Sudecka
– utrudnionych zrostów kości
– trudno gojących się owrzodzeń
– nerwobólach
– zespołach rwy kulszowej
– bólach głowy
– dychawicy oskrzelowej
– przewlekłych stanach zapalnych stawów
– zapaleniach okołostawowych bakteryjne zapalenia skóry i tkanek miękkich
– zaburzenia w ukrwieniu nerwu wzrokowego i siatkówki
– zaburzenia ukrwienia obwodowego

Przeciwwskazaniami do jonoforezy są:

a. Zmiana w obrębie skóry
b. Choroba nowotworowa
c. Ostra niewydolność wieńcowa
d. Stany gorączkowe
e. Rozrusznik serca(jak jonoforeza jest wykonyuwana w okolicach serca)