Rehabilitacja fizjoterapia

Słowniczek Rehabilitacji, Fizjoterapii, Fizykoterapii, Masażu i Kinezyterapii

Kinezyterapia

Kinezyterapia czyli leczenie ruchem jest metodą fizjoterapii. Potocznie nazywana gimnastyką, ćwiczeniami ogólno kondycyjnymi. Dzięki kinezyterapii wzmacniamy mięśnie, zwiększamy zakres ruchu, poprawa czucia głębokiego, zmniejszamy ból, poprawa wydolności krążeniowo- oddechowej, wzrost endorfin, wzrost mazi stawowej, przeciwdziała zmianom układu kostno mięśniowego.

Elektroterapia

Elektroterapia jest to dział lecznictwa fizykalnego w którym wykorzystuje się działanie prądu stałego oraz prądów impulsowych małej i średniej częstotliwości.

Laseroterapia

Laseroterapia ma zastosowanie w leczeniu uszkodzonych nerwów obwodowych i nerwobólach. Wykorzystuje się wpływ stymulacji na wytworzenie endorfin oraz innych mediatorów tkankowych. Dobór dawki jest zależny od stanu pacjenta , dzienna dawka wynosi 200 J. Laser działa przeciw bólowo, przeciw zapalnie oraz regeneruje uszkodzone tkanki. Wskazaniem do laseroterapii jest zespół Sudecka, reumatoidalne zapalnie stawów, zwyrodnienia kręgosłupa, blizny, złamania, utrudniony zrost kostny, ostroga piętowa, łokieć tenisisty.

Jonoforeza

Jonoforeza jest to połączenie galwanizacji z lekiem wprowadzanym przez skórę przy pomocy prądu stałego. Jony leków wnikają przez ujścia gruczołów łojowych i potowych, a później dzięki układowi krwionośnemu są transportowane na cały organizm. Lek który dysocjuje na jony wypychany jest w skórę, zgodnie z zasadą odpychania ładunków jednoimiennych. Od ładunku leku zależy układ elektrod. Stosuję się elektrodę dodatnią- anodę i ujemną –katodę. Czas zabiegu nie powinien przekroczyć 20 min, ponieważ pojemność jonowa skóry jest do 20 min. Natężenie ustawia się do odczuć pacjenta, ale nie powinno przekroczyć 5 mA. Wskazaniem jest stan zapalny, nerwobóle, RZS, zmiany zwyrodnieniowe.

Krioterapia

Krioterapia inaczej leczenie zimnem , najczęściej stosowana w stanach ostrych i kontuzjach. Krioterapia wykorzystuje azot lub dwutlenek węgla o temperaturze do -150 stopni. Zabieg wykonuje się od 30 sekund do 3 minut. Celem jest przeciwdziałanie stanowi zapalnemu, zmniejszenie bólu i napięcia oraz obniżenie metabolizmu. Wskazana jest w zwyrodnieniach, stanach zapalnych, kontuzjach u sportowców, nerwobólach.

Ultradźwięki

Ultradźwięki to zabieg, w którym wykorzystuje się drgania mechaniczne o częstotliwości do 20 000 kHz. Charakteryzują się dużym wchłanianiem w tkance nerwowej mniej w mięśniowej a najmniej w tkance tłuszczowej. Ultradźwięki działają przeciwbólowo, zmniejszają napięcie mięśniowe, rozszerzają naczynia krwionośne, hamują stany zapalne. Wskazaniami są blizny, urazy, choroby zwyrodnieniowe, bóle kręgosłupa. Przeciwwskazaniem do ultradźwięków jest implant metalowy w miejscu zabiegowym, nowotwór, ciąża i wiele innych. Dawka i czas jest uzależniony od okolicy zabiegowej.

Rehabilitacja Ruchowa

Rehabilitacja ruchowa jest to usprawnianie chorych z dysfunkcją narządu ruchu przez fizjoterapeutę metodami fizjoterapii. Rehabilitacja powinna być kompleksowa, ciągła, powszechna, wczesna.

Galwanizacja

Galwanizacja polega na wykorzystaniu prądu stałego i 2 elektrod , anody i katody. Anoda jest elektrodą czynna układaną w miejscu bólu, katoda zamyka obwód. Układ elektrod może być zależny od objawów pacjenta, czy jest promieniowanie bólu czy centralizacja bólu. Natężenie dostosowane indywidualnie do pacjenta ale nie przekraczamy 5 mA. Czas zabiegu wynosi 20 min.Wskazania jak przy jonoforezie, przeciwwskazaniami są implanty metalowe w miejscu zabiegowym, rany otwarte-zapalne, zmiany dermatologiczne, ciąża, nowotwór.

Fizjoterapia

Fizjoterapia dział rehabilitacji składający się w fizykoterapii, kinezyterapii i masażu.

Fizykoterapia

Fizykoterapia forma fizjoterapii, która działa na organizm bodźcami fizycznymi . Podzielić ją można na elektroterapię, magnetoterapię, ultrasonoterapię, termoterapię, hydroterapię, światłolecznictwo, balneoterapię.

Magnetoterapia

Magnetoterapia jest to leczenie polem magnetycznym małej częstotliwości wskazane w złamaniach by przyśpieszyć zrost kostny, w zwyrodnieniach i dyskopatiach. Przeciwwskazaniem jest rozrusznik oraz choroby serca. Zabieg może być wykonywany w ubraniu lub w gipsie jak jest złamanie.

Tens

Tens inaczej przez skórna stymulacja nerwów. Jest wskazana w leczeniu bólu ostrego i przewlekłego. Ma za zadanie zmniejszyć napięcie mięśniowe, rozluźnić, działać przeciwbólowo.

Kinesiology Taping

Kinesiology taping wykorzystuje specjalny plaster o właściwościach zbliżonych do skóry. Naklejony plaster jest źródłem bodźców odbieranych przez receptory w skórze. Ma za zadanie znormalizować napięcie mięśniowe, zmniejszyć ból, odciążyć, skorygować biernie i mechanicznie. Działa na mięśnie, stawy, powiezie, układ limfatyczny i nerwowy. Plaster utrzymuje się od kilku do kilkunastu dni. Zalecany przy bliznach, w ciąży na bóle kręgosłupa i bioder, na kontuzje u sportowców, na obrzęki, na poprawę funkcji uszkodzonych nerwów, bólach mięśni i stawów.

Thera Band

Thera band to ćwiczenia indywidualne lub grupowe, w których wykorzystuje się sprzęt o takiej samej nazwie Thera Band. Poduszki sensomotoryczne oraz piłki Thera Band wykorzystywane do ćwiczeń równoważnych, proprioceptywnych do orientacji ułożenia swojego ciała w przestrzeni. Dzięki proprioceptorom ulokowanym w mięśniach i ścięgnach wiemy jakie jest ułożenie naszego ciała bez patrzenia. Taśmy Thera Band stosuję się do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych lub tułowia. Dostarczają nam opór w zależności od koloru taśmy, żółta najsłabsza, najmocniejsza czarna, złota, srebrna.

Punkty spustowe

Punkty spustowe terapia punktów spustowych polega na wykorzystaniu różnych form kompresji i oscylacji wrażliwych miejsc na tkance mięśniowej aby znormalizować napięcie mięśniowe. To tkliwe miejsca na mięśniach, które są bolesne podczas ucisku lub dają promieniowania.

Mobilizacja Tkanek Miękkich

Mobilizacja tkanek miękkich polega na rozluźnieniu napiętych lub skróconych tkanek okołostawowych przez różne techniki: PIR, punkty spustowe, masaż poprzeczny masaż funkcyjny. Zaleca się mobilizację u osób z ograniczonym zakresem ruchu, po złamaniach, w bólach i zawrotach głowy, w bólach stawów i mięśni.