Terapia punktów spustowych obszaru stawu skroniowo - żuchowego

Terapia punktów spustowych obszaru stawu skroniowo - żuchowego

Ból i dysfunkcja obszaru czaszkowo-żuchwowego i czaszkowo-twarzowego

Punkt spustowy jest to hiper wrażliwe miejsce występujące w obrębie mięśni, dające się wyczuć palpacyjnie pod postacią bolesnego guzka. Punkt spustowy może wywoływać dolegliwości bólowe. W niniejszym poście zostaną omówione tylko punkty spustowe mięśniowo-powięziowe w obrębie głowy i szyi.

Przyczyny powstawania punktów spustowych:
– nadmierne przeciążenie mięśnia – skurcz izometryczny powoduje ograniczenie dopływu krwi do tkanki mięśniowej, skutkując niedokrwieniem,
– uraz – w wyniku urazu zostają uwolnione drażniące związki chemiczne, które powodują obrzęk, który uciskając na naczynia, wywołuje lokalne niedokrwienie tkanki mięśniowej,
– zaciskanie i zgrzytanie zębami, częste żucie gumy, obgryzanie paznokci,
– długie rozciąganie mięśni podczas zabiegów stomatologicznych,
– nieprawidłowy zgryz,
– stres.

Wyróżniamy punkty spustowe aktywne i utajone. Aktywny punkt spustowy wywołuje objawy w spoczynku i podczas aktywności mięśnia, natomiast utajony tylko podczas palpacji. Utajone punkty spustowe mogą ulec aktywacji w wyniku przeciążeń, stresu itp.

terapia punktów specjalnych rzeszówObjawy punktów spustowych w okolicy stawu skroniowo-żuchwowego:
– ograniczenie bierne i/lub czynne ruchomości stawów w pozycji rozciągnięcia i skrócenia mięśnia,
– osłabienie mięśnia,
– promieniowanie bólu według charakterystycznego wzorca dla każdego mięśnia,
– sztywność i osłabienie mięśnia wyraźne po długim odpoczynku lub przy braku aktywności – poranna sztywność
– zaburzenia czucia głębokiego,
– zaburzenia równowagi, zawroty głowy,
– mrowienie, drętwienie, pieczenie

Celem terapii punktów spustowych jest:
– usunięcie bólu
– obniżenie napięcia mięśni
– zwiększenie elastyczności naczyń
– zwiększenie zakresu ruchów w stawach.

W wyniku terapii punktów spustowych dochodzi do:
– chwilowego zatrzymania lokalnego krążenia, po którym następuje napływ świeżej, utlenionej krwi
– uwolnienia hormonów o działaniu przeciwbólowym – endorfin i enkefalin
– rozluźnienia napiętych pasm włókien mięśniowych zawierających punkty spustowe.
Należy wykonać także terapię punktów spustowych wewnątrzustnie.

Terapia stawu skroniowo-żuchowowego głowy i szyi obejmuje:
1. Mięsień skroniowy – punkty spustowe powodują bóle głowy, migreny, nadwrażliwość górnych zębów, ból stawu skroniowo-żuchwowego.
2. Mięsień żwacz – punkty spustowe w obrębie tego mięśnia mogą powodować ograniczenie otwierania ust, bolesność oraz wrażliwość górnych i dolnych zębów trzonowych, szumy uszne, ból ucha.
3. Mięsień skrzydłowy boczny – punkty spustowe tego mięśnia mogą powodować trzeszczenia stawu skroniowo-żuchwowego, mrowienie w okolicy policzka, osłabienie mięśnia policzkowego, szumy uszne, ból stawu skroniowo-żuchwowego, zapalenie zatok, tiki nerwowe, infekcje ucha.
4. Mięsień skrzydłowy przyśrodkowy – punkty spustowe w obrębie mięśnia mogą powodować rozmyty, przenikliwy ból jamy ustnej, ból stawu skroniowo-żuchwowego, uczucie ucisku i bólu głęboko w uchu. Dolegliwości te wynikają z zablokowania trąbki Eustachiusza poprzez nadmiernie napięty mięsień skrzydłowy przyśrodkowy, który uniemożliwia mięśniowi napinaczowi podniebienia miękkiego otwarcie trąbki Eustachiusza, ból i trudności w przełykaniu, ograniczenie otwierania ust.
5. Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy – punkty spustowe często powodują bóle i zawroty głowy, ból gardła ograniczenie zakresu ruchu szyi i głowy, ból oka, nadmierne łzawienie, utratę ostrości widzenia.
6. Mięsień dwubrzuścowy – punkty spustowe w obrębie tego mięśnia powodują bóle zdrowych zębów, ból języka, trudności w połykaniu, uczucie guli w gardle.
Terapia stawu skroniowo-żuchwowego daje spektakularne efekty w pozbyciu się wyżej wymienionych dolegliwości.