Nabór do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sanoku

Szanowni Państwo,

Z dniem 31.12.2020 r. zakończyliśmy realizację projektu „TUTMED ZDROWIE SANOK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Pomimo, iż projekt nie będzie kontynuowany to nadal istnieje możliwość odpłatnego korzystania
z usług Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sanoku, w ramach którego oferujemy:
* -konsultacje lekarskie;
* -opiekę pielęgniarską, w tym edukację dotyczącą samoopieki i samo-pielęgnacji;
* -doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych;
* -usprawnianie ruchowe (zajęcia fizykoterapii i fizjoterapii);
* -zajęcia logopedyczne;
* -stymulacja procesów poznawczych;
* -terapia zajęciowa;
* -wsparcie psychologiczne;
* -przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr. tel. : 13 46 44 013