Nabór uzupełniający do Dziennego Domu Opieki Medycznej

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
DO DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ

Ośrodek Rehabilitacji Ruchowej TUTMED ogłasza nabór uzupełniający do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sanoku prowadzonego w ramach projektu pn. „TUTMED ZDROWIE SANOK” realizowanego w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie będą przyjmowane od 17.10.2018 r. (środa) do 23.10.2018 r. (wtorek) w biurze projektu oraz w rejestracji przychodni medycznej TUTMED w Sanoku, mieszczących się przy ul. Przemyskiej 24 (przychodnia STOMIL).

Komplet dokumentów obejmuje:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Skierowanie do DDOM (załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego)
3. Kartę oceny świadczeniobiorcy kierowanego do dziennego domu opieki medycznej (załącznik nr 2 do formularza zgłoszeniowego).

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu, w rejestracji przychodni medycznej TUTMED w Sanoku oraz na stronie internetowej www.tutmed.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów tel. 013 464 40 13, 013 465 41 07, 505 427 447, 609 008 006.