Regulamin Zadatków na Poczet Usług

Informacja dla Pacjentów

Drodzy Pacjenci,

W odpowiedzi na Państwa sugestie i z troską o sprawną organizację pracy naszego gabinetu, wprowadziliśmy kilka istotnych zmian. Celem tych zmian jest zwiększenie odpowiedzialności za dokonywane rezerwacje oraz zmniejszenie liczby przypadków niestawiania się na umówione wizyty.

Zauważyliśmy, że niektóre rezerwacje nie są respektowane, co prowadzi do niepotrzebnych trudności w zarządzaniu harmonogramem pracy oraz powoduje niewykorzystane okienka czasowe, które mogłyby służyć innym pacjentom. Aby temu zaradzić, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie zadatku jako formy zabezpieczenia rezerwacji.

Zadatek jest niewielką kwotą płatną przy rezerwacji terminu, która zostanie odliczona od końcowego rachunku za usługę. Wprowadzenie tej opłaty pozwala nam na bardziej efektywne zarządzanie grafikiem oraz zapewnia, że zarezerwowane wizyty będą odbywały się zgodnie z planem. Jeśli z jakiegoś powodu będą Państwo musieli odwołać wizytę, prosimy o informowanie nas z wyprzedzeniem, co najmniej 24 godziny przed umówionym terminem. Dzięki temu inni pacjenci będą mieli szansę skorzystać z wolnego miejsca.

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę. Wierzymy, że wprowadzone zmiany przyniosą korzyści wszystkim naszym pacjentom oraz przyczynią się do jeszcze lepszej organizacji pracy naszego gabinetu.

Regulamin Wpłaty Zadatku, Odwoływania i Zmiany Terminów Wizyt

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady dotyczące wpłaty zadatku, odwoływania oraz zmiany terminów wizyt w Ośrodku Rehabilitacji TUTMED. Ma na celu zapewnienie przejrzystości i zrozumiałości dla pacjentów, a także ułatwienie organizacji pracy gabinetu.

1. Wysokość Zadatku

Zadatek wynosi 50 lub 100 zł i jest płatny przy rezerwacji terminu wizyty. Wielkość zadatku zależy od ceny wykonywanej usługi.

2. Forma Płatności

Zadatek można uiścić gotówką w gabinecie, przelewem bankowym na wskazane konto lub za pośrednictwem systemu płatności online.

3. Potwierdzenie Rezerwacji

Rezerwacja terminu wizyty jest potwierdzona po wpłynięciu zadatku na konto gabinetu lub po uiszczeniu gotówki.

4. Odwołanie Wizyty przez Pacjenta

W przypadku odwołania wizyty przez pacjenta na co najmniej 24 godziny przed umówionym terminem, zadatek zostaje zwrócony.

5. Odwołanie Wizyty przez Gabinet

W przypadku odwołania wizyty przez gabinet, zadatek zostaje zwrócony pacjentowi w całości lub, na życzenie pacjenta, przeniesiony na rezerwację nowego terminu.

6. Zmiana Terminu Wizyty

Pacjent może zmienić termin wizyty bez utraty zadatku, pod warunkiem zgłoszenia zmiany na co najmniej 24 godziny przed umówionym terminem. W przypadku zmiany terminu na mniej niż 24 godziny przed wizytą, gabinet zastrzega sobie prawo do zatrzymania zadatku.

7. Potwierdzenie Rezerwacji

Wpłacony zadatek jest formą potwierdzenia rezerwacji danego terminu.

8. Odliczenie Zadatku

Kwota wpłaconego zadatku zostanie odliczona od ostatecznego rachunku w dniu realizacji usługi. Pacjent wpłaca różnicę po wykonaniu usługi i otrzymuje paragon za dopłaconą kwotę.

9. Postanowienia Końcowe

Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym obowiązująca wersja regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej gabinetu oraz w jego siedzibie. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2024 r.