Rehabilitacja po Mastektomii

Rehabilitacja po Mastektomii

Nowotwór piersi jest najczęstszym nowotworem wśród kobiet, w Polsce odpowiada za 25% przypadków pacjentek onkologicznych.

Najczęściej stosowaną metodą terapii jest leczenie operacyjne. Może opierać się na operacji oszczędzającej, podczas której usuwa się sam guz z marginesem otaczającej tkanki, lub na pełnej mastektomii. Często usuwa się również węzły chłonne z dołu pachowego po stronie chorej piersi.

Częstym problem po operacji jest powstawanie obrzęku limfatycznego, polega on na gromadzeniu się chłonki w przestrzeniach śródmiąższowych w wyniku osłabienia jej przepływu z powodu aplazji naczyń limfatycznych. Początkowo może wywołać stan zapalny, który przechodzi w twardnienie i włóknienie tkanek.

Po operacji u pacjentek mogą wystąpić również problemy:

– zmniejszona ruchomość barku

– zmniejszona siła kończyny górnej

– sztywność spowodowana bliznami

– osłabienie mięśni barku

– ból kończyny górnej

– bóle neuropatyczne

– obrzęk limfatyczny kończyny górnej

– bóle przewlekłe

– bóle mięśniowo- szkieletowe (np. dół pachowy, pierś, kark, bark)

 

By zlikwidować powstałe problemy, zaleca się jak najszybsze rozpoczęcie rehabilitacji, obejmuje ona:

– ćwiczenia ruchowe, które mają za zadanie poprawić rozciągliwość tkanek

– techniki uwalnia mięśniowo-powięziowego w celu zwiększenia mobilności i rozciągliwości tkanek

– terapię manualną: mobilizacje stawów, techniki neurodynamiczne, techniki uwalniania tkanek miękkich

– masaż blizn

– drenaż limfatyczny- ręczny lub na aparacie BOA

– kinesiotaping

Przy pełnej mastektomii zaleca się wczesną mobilizację barku już w pierwszym tygodniu po operacji.