Udar Mózgu

 Rehabilitacja po Udarze Mózgu

Udar mózgu stanowi jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na całym świecie i coraz częściej pojawia się u osób młodych. Może być wywołany wieloma czynnikami, są to: otyłość, cukrzyca, miażdżyca, palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, urazy czaszki. Wyróżniamy dwa rodzaje udarów: krwotoczny lub niedokrwienny. Krwotoczny udar charakteryzuje się wylewem krwi do mózgu. Udar niedokrwienny pojawia się na wskutek zamknięcia lub zwężenia światła naczynia doprowadzającego krew do mózgu. Niedokrwienny udar stanowi 80% wszystkich udarów.

Objawy udaru mózgu

Do najczęstszych objawów udaru mózgu należą: ból po jednej stronie twarzy, ból, niedowład po jednej stronie ciała, niewyraźna mowa, podwójne widzenie, problemy z oddychaniem, zawroty głowy.

Rehabilitacja po udarze mózgu

Proces rehabilitacji po udarze to długotrwały proces. Rehabilitacja jest uzależniona od poziomu niezależności chorego, nasilenia deficytów motorycznych oraz sprawności funkcjonalnej w codziennych czynnościach. Rehabilitacja ma przede wszystkim zapobiegać zniekształceniom mięśniowo-kostnym. Utrzymuje również prawidłowe zakresy ruchomości w stawach, przeciwdziałać patologicznemu napięciu mięśniowemu oraz dążyć do prawidłowego ustawienia kończyn, które są objęte niedowładem. Bardzo często rehabilitacja obejmuje reedukacje chodu i odtworzenie fizjologicznego cyklu przemieszczania się. Często wzorce ruchowe zostają mocno upośledzone. Pacjent po udarze powinien być nauczony samodzielności w zakresie czynności dnia codziennego. Zostaje on poddany terapii zapobiegającej zaburzeniom oddechowym i innym powikłaniom, które mogą wynikać z unieruchomienia. Również należy zapobiegać odleżynom, które często występują. Istotnym elementem fizjoterapii jest odbudowa czucia powierzchownego poprzez ćwiczenia sensomotoryczne.

Zobacz również: Ćwiczenia po Udarze