Lekarz Rehabilitacji Rzeszów

W skład podstawowego zespołu rehabilitacji wchodzą: lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta, pielęgniarka, psycholog, terapeuta zajęciowy. W naszym Ośrodku współpracujemy z lekarzem rehabilitacji medycznej. Jest to osoba, która umiejętnie zbada chorego, zleci lub zapozna się z aktualnymi badaniami pacjenta, zweryfikuje diagnozę lub postawi nową. Wraz z zespołem leczniczym stworzy, a następnie będzie monitorować program leczenia, z uwzględnieniem kompleksowej rehabilitacji.

Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej posiada kwalifikacje umożliwiające sprawowanie opieki zdrowotnej i prowadzenie kompleksowego postępowania leczniczego w odniesieniu do osób chorych, niesprawnych fizycznie i psychicznie, w celu przywrócenia im pełnej i maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności, zdolności do pracy oraz czynnego udziału w życiu rodzinnym i społecznym.

W Ośrodku Rehabilitacji Ruchowej TUTMED przyjmujemy pacjentów ambulatoryjnych oraz na Oddział Dziennej Rehabilitcji. Świadczenia w warunkach Oddziału kierowane są do pacjentów, którzy pragną pod okiem doświadczonych lekarzy oraz rehabilitantów, wrócić do sprawności. To doskonała szansa na profesjonalną i przynoszącą rezultaty rehabilitację dla osób, których stan nie pozwala na rehabilitację ambulatoryjną, lecz nie wymagających całodobowego nadzoru medycznego. Podczas pierwszej wizyty, lekarz specjalista rehabilitacji medycznej wraz z zespołem, ustala indywidualny program leczenia. Czas trwania rehabilitacji: od 3 do 6 tygodni.

W naszym Ośrodku lekarzem rehabilitacji medycznej jest Pani dr Joanna Nowak- Plęs. Wyśmienity lekarz pediatra i lekarz rehabilitacji medycznej z długoletnim stażem. Głównym celem Pani dr jest poprawa zdrowia Pacjenta przez pracę indywidualną z fizjoterapeutą.